Formula AS: UNIREA face PUTEREA: Românii vor unirea cu Republica Mol­­dova.

Potrivit rezultatelor unui sondaj de opinie efectuat de Centrul Român de Studii şi Strategii în luna iunie a acestui an, 87,25% dintre cetăţenii Ro­mâ­niei s-au de­clarat în favoarea acestei nece­sităţi istorice. Românii din stânga Prutului vor şi ei unirea cu România. O demons­trează cele 10.000 de persoane care au ieşit pe străzile din Chişi­nău, în luna septembrie, pentru pro­movarea acestui obiectiv. Unirea Ro­mâ­niei cu Re­publica Moldova, ţinutul is­toric românesc Basarabia, a devenit o pri­oritate pentru o parte a societăţii civile de pe cele două ma­luri ale Prutului. În acest sens, la 17 aprilie 2011, 30 de organizaţii non­guver­namentale şi grupuri de iniţiativă din Ro­mânia, Re­publica Moldova, precum şi din alte ţări europene ca Elveţia, Franţa, dar şi din Ca­nada şi Statele Unite ale Ame­ricii, au decis să creeze o coaliţie care să mi­liteze pen­tru unirea celor două state ro­mâneşti: Plat­forma civică Acţiunea 2012.
Expoziţii de fotografie, lansări şi donaţii de carte, proiecţii de filme, strângere de fon­duri pentru veteranii şi familiile victi­me­lor din războiul de pe Nistru, organi­zarea unor şcoli de cultură şi afirmare româ­neas­că, dezbateri la Parlamentul Ro­mâ­niei sunt câteva dintre căile prin care Platforma ci­vică Acţiunea 2012 a promovat idealul uni­rii, pe parcursul unui an şi jumătate. Men­ţinerea acestui subiect pe agenda publică românească a fost, însă, rea­lizată cu cel mai mare impact prin orga­nizarea manifes­ta­ţiilor stradale. Marşurile unioniste de la Chi­şinău, Cahul şi Bălţi au dezmorţit conştiinţa ro­mânilor, înţelesul interior de a fi împreună şi de a semnala factorilor deci­zionali că isto­ria o scriu cei puternici şi uniţi.
Puternici şi uniţi vor fi şi bucureştenii, la 21 octombrie a.c., când vor solicita uni­rea României cu Republica Moldova, în pas de marş. În zi de duminică, la ceas de tihnă şi reflecţie, cu plecare din Piaţa Vic­toriei, Platforma civică Acţiunea 2012 va desfăşura un tricolor în mişcare, în cadrul căruia fiecare participant va fi cuprins sub culoarea roşie, galbenă sau albastră. Emo­ţii, cântece, scandări, hora Unirii, regăsiri şi recuperări ale identităţii, ale românităţii vor putea fi vizibile duminică, 21 octom­brie, la Bucureşti, începând cu ora 14:00. Evenimentul este destinat tu­turor celor care nu au uitat că Basarabia este pământ românesc şi că refacerea unităţii naţionale se menţine ca tematică stringentă contem­porană. Dincolo de talk-show-urile politi­ce, de campaniile electorale, de consume­rism, de sentimentul mărginirii şi al deznă­dejdii, există orizontul marilor transfor­mări. Aces­tea pornesc din aşezarea corectă a con­ştiin­ţei colective faţă de istorie şi faţă de neam. UNIREA face PUTEREA şi la Bu­cureşti!

(Sursa: http://www.formula-as.ro/2012/1040/accente-2/unirea-face-puterea-15636)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s