Arges 24: Unirea va fi reglementată și de Constituția României?

Platforma Civică Acțiunea 2012 a luat act de solicitarile simpatizanților de a se implica în cadrul procesului de modificari constituționale care se vor desfășura în toamna acestui an și a anunțat participarea acesteia în cadrul Forumului Constituțional, cea mai importantă instanţă de dezbatere publică privind revizuirea Constituţiei României.

În calitate de parte componentă a societății civile din România, Platforma Civică Acțiunea 2012, ce s-a remarcat prin promovarea reunirii României cu Rep. Moldova, va înainta o propunere care se referă la  iniţierea posibilității constituționale în realizarea idealului unirii și formularea unui nou articol pentru viitorul text constituţional.

Propunerea de revizuire a Constituției României:

            I – Principii generale, Articolul 7 Romanii din strainatate alineat nou numerotat (2) cu următorul conținut: ,,România se poate reunifica pe căi pașnice, democratice și liber consimțite de ambele părți cu orice alt subiect de drept internațional suveran și independent rezultat în urma fragmentării poporului român în cursul evenimentelor traumatice ale celui de-al doilea război mondial și, în general, petrecute în secolul XX.”

În acest sens s-a exprimat și co-președintele Platformei Civice Acțiunea 2012 Alexandru Surcel, care a declarat următoarele: ,,Asemenea Germaniei, Coreei, Vietnamului si Yemenului, România este una dintre țările care au fost divizate în urma celui de-al doilea război mondial și razboiului rece. Când ne referim la Republica Moldova, vorbim de fapt de România de Est, iar statul cu numele de România este în realitate România de Vest. Reunificarea, realizată deja de trei dintre cele patru țări menționate mai sus, este un deziderat normal, pe care România trebuie să și-l asume ca și componență de cea mai mare importanță a politicii sale externe. În pregătirea acestui demers, considerăm că în Constituția României trebuie inclus un text similar cu cel care a existat în Constituția Republicii Federale Germania până la reunificarea germană din decembrie 1990, o clauză constituțională care să deschidă calea Unirii și care să creeze o obligație pentru guvernanți, indiferent de culoarea lor politică, de a caută căi către realizareă acestui obiectiv național prioritar.”

România_Moldova_Adm

(Sursa: http://arges24.ro/unirea-va-fi-reglementata-si-de-constitutia-romaniei.html)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s